Designprocessen

 
 

Sidst opdateret den 20-07-05

Når en seriøs hjemmeside skal bygges op, handler web-masterens arbejdsproces om meget andet end blot fremstillingen i programmet, faktisk er den del ofte den mindst komplicerede.
Du skal nu se på de meget vigtige overvejelser, der ligger forud for selve fremstillingen af en hjemmeside

 

Analyse

Uanset om der er tale om en enkel, personlig hjemmeside eller en større hjemmeside for en organisation, bør du starte med at lave et godt og grundigt analysearbejde, som skal medvirke til at give et overblik over, hvad hjemmesiden i det hele taget skal indeholde.
Hvad er formålet med hjemmesiden?
Hvem henvender du dig til - hvem er målgruppen?
Hvad skal siden indeholde?

Formålet med hjemmesiden

Mange har så travlt med at komme på nettet, at de glemmer at gøre sig grundige overvejelser om, hvad formålet med hjemmesiden egentlig er. Resultatet bliver ofte, at produktionen af hjemmesiden bliver præget af usikkerhed om, hvad der det væsentlige for dens udformning, og den færdige hjemmeside kommer til at virke halvhjertet og uinteressant. Derfor er det vigtigt at finde frem til, hvad du ønsker, formålet med din hjemmeside skal være. Du bør undersøge mediet først for på den måde at udforske muligheder, finde inspiration og måske også finde eksempler på, hvad du i hvert fald ikke skal gøre. Uanset om du er på vej til at lave en hjemmeside for en virksomhed, en organisation eller bare én til dig selv, har du sikkert interesse i at kigge på andre hjemmesider indenfor det samme emneområde og gerne på konkurrentens eller ærkerivalens, så du kan bruge deres erfaringer til at lave din hjemmeside endnu bedre.

Formålet med en hjemmeside kan for eksempel være:

At reklamere for din virksomhed / organisation / dig selv
At skabe kontakt med andre ligesindede
At yde en bestemt service til dine kunder
At skabe en ny salgskanal
At informere om et produkt

Målgruppe

Der gælder de samme regler for World Wide Web som for andre medier – det er næppe nogen god idé blot at sende din produktion ud og håbe på, at "nogen derude" fatter interesse.
Derimod gælder det om at skræddersy dit produkt med henblik på at ramme netop den målgruppe, du er ude efter.
I fremstillingsforløbet af en hjemmeside er præcisering af målgruppen således med til at bestemme, hvad du skal gøre særligt meget ud af på din hjemmeside, og hvordan du skal gøre det.

Indhold

Når formålet og målgruppen for hjemmesiden er præciseret, har du sikkert allerede en idé om, hvad websiderne skal indeholde.
World Wide Web betegnes som et multimedie, hvilket vil sige, at en webside kan indeholde tekst, billeder, lyd, film og programmer. Hvilke elementer, du vil gøre brug af på din webside, afhænger af tre forskellige ting, som skal stilles op mod hinanden:
Brugsværdi, Båndbredde og Besvær

Brugsværdi

Handler om hvilken gevinst, det er for brugeren i, at websiden gør brug af et bestemt element.
En illustration kan være til pynt, eller den kan være forklarende
En lyd kan lægges på websiden for sjov eller for at skabe en vigtig stemning
Et filmklip kan være en reklame, eller vigtig instruktion.
Overvej, om det vil gøre en forskel, set fra brugerens synspunkt!

Båndbredde

Der er stor forskel på, hvor meget de forskellige elementer fylder i datamængde og derved, hvor lang tid det vil tage at overføre dem til brugerens computer.
Tekst fylder mindst og dukker op næsten med det samme
Det kan tage meget lang tid at hente 2 minutters film i frimærkestørrelse, der kan afspilles.
Sidestil dette med brugsværdien og bedøm, om et element, der kræver lang overførelsestid, er værd at vente på

Besvær

Dette punkt handler om elementer, som kræver specielle plug-in til browseren.
Her skal brugeren til at besvære sig med at hente og installere den nødvendige plug-in, så igen her skal der ligge en gevinst i at gøre det.
Samtidig kan du heller ikke forvente at alle brugere vil eller kan installere den nødvendige plug-in.
Derfor som hovedregel må websidens funktionalitet aldrig afhænge af en bestemt plug-in.
Husk at tekst opfattes meget anderledes, når den er på computerskærmen, end når den er på papir.
Det er ubehageligt at læse en lang og tæt tekst på skærmen, så det er en god idé at skrive teksten til din hjemmeside kortfattet og i små afsnit, eventuelt med mulighed for uddybende information for den interesserede via et link.

Planlægning

Når den indledende analyse af formål, målgruppe og indhold er foretaget, kan du fortsætte med en mere detaljeret planlægning af hjemmesidens udformning.

Denne del kan igen opstilles i tre hovedspørgsmål:

Hvordan skal informationer og websider struktureres?
Hvordan skal det visuelle design se ud?
Hvordan integreres hjemmesiden med organisationen?

Struktur

World Wide Web er foruden at være et multimedie også et såkaldt hypermedie, hvilket betyder at mediet er interaktivt og giver mulighed for at definere et netværk af links mellem websiderne, som brugeren kan følge.
Hvordan skal informationer og websider struktureres?
Lav et sitemap - Et sitemap er en oversigt over alle sider i ens site. Det vil typisk bestå af nogle firkanter, der repræsenterer hver deres HTML-dokument som nogle streger, der illustrerer, hvordan siderne er linket sammen.
Det tager højst 10 minutter at lave, og det kan spare dig for meget arbejde og mange ærgrelser i det lange løb.
Læg vægt på en overskuelig og logisk struktur
En hovedregel er, at brugeren altid har muligheden for at springe vandret i strukturen mellem hjemmesidens hovedafdelinger, samt at brugeren på alle sider har mulighed for at orientere sig om, hvor i strukturen vedkommende befinder sig.
Skab en god balance mellem valgmuligheder og information.
Læg informationerne i lag

Visuelt design

Indholdet og strukturen er på plads, men tilbage er spørgsmålet om, hvordan websiderne skal se ud.
Ved større erhvervs-hjemmesider vil det være naturligt at involvere en professionel grafiker på dette tidspunkt, men en god grafisk sans kan også være tilstrækkeligt i mange tilfælde.
Vigtigst er det ikke at undervurdere betydningen af det visuelle design.
Udgangspunktet for det visuelle design er en skitse over, hvordan hjemmesidens typiske webside skal se ud. Skitsen kan variere fra at være et par streger på papir til et præcist billede af websiden, lavet i et tegneprogram

Enkle råd til et godt visuelt design for hjemmesiden:

Overskuelighed Undgå et rodet layout. Især forsiden bør være enkel og overskuelig og hurtig.
Mådehold - Undgå at benytte dig af de grafiske virkemidler for deres egen skyld alene
Vægtning af grafikken - Husk at jo flere og større billeder og grafik, jo længere bliver overførselstiden for websiden.
Konsekvens - Den visuelle stil bør ikke ændre sig fra webside til webside, med mindre det skal signalere et vigtigt skift i indholdet.

Integration

Det gælder både for fremstillingsfasen og den senere vedligeholdelse, at hjemmesiden ikke må stå alene. Der skal være en sammenhæng mellem hjemmesiden og organisationen på flere områder:
Organisationens stil skal gå igen på hjemmesiden.
Brug så vidt muligt det samme logo, de samme farver og i det hele taget samme "måde at være på", som organisationen er kendt for.
Hvis hjemmesiden bruges til kommunikation mellem organisationen og brugeren, skal kommunikationen fungere.
Opdatér jævnligt.
Når en hjemmeside skal opbygges, er der lige fra de første indledende overvejelser brug for en central person i organisationen, som sørger for et godt produktionsforløb og efterfølgende effektiv vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden en Webmaster.

Domæne og web-server

Før du begynder at oprette dit web-sted for, skal du finde et sted, hvor du kan placere det, nemlig en web-server.

Den enkle løsning:

Kontakt en af landets Internetudbydere og få oprettet en brugerkonto. Her vil du typisk få både hjemmesideplads og en e-mail adresse.
Du kan selv bestemme dit brugernavn, men ikke hele adressen – hvis vi forestiller os at du brugte denne løsning, ville adresserne typisk se således ud:

Hjemmeside: http://home1.internetudbyder.dk/valgfri
E-mail: valgfri@post1.internetudbyder.dk
Denne løsning er den billigste
Der ofte begrænsning på, hvor meget din hjemmeside må fylde og hvor meget trafik, der må være på din hjemmeside.
 

Den avancerede løsning

Hvis du vil have din helt egen adresse, for eksempel www.valgfri.dk, får du brug for denne løsning.

Først og fremmest skal du købe dig til din egen adresse. Det foregår ved en såkaldt domæneregistrering, hvor du køber et domænenavn og herved får ret til at oprette hjemmesider og e-mail adresser, som ender på dette domænenavn.

Gennem en Internetudbyder eller Internetfirma købes domænet valgfri.dk
Internetudbyder eller Internetfirma tilbyder plads på sit webhotel og sørger for, at adressen http://www.valgfri.dk kommer til at pege på deres webserver.

Internetudbyder eller Internetfirma opretter e-mailadressen @valgfri.dk på sit mailhotel. Du får en række indstillinger til dit e-mail program, så du kan sende og modtage e-mail på denne adresse.
Denne løsning er den dyreste, fordi både domæneregistrering og webhotel koster penge.
Til gengæld er dig der bestemmer, hvor meget din hjemmeside må fylde.
Der er ingen begrænsning på hvor meget trafik, der må være på din hjemmeside.
Der er mulighed for at tilslutte ekstra funktioner på web-hotellet. Blandt andet FrontPage Serverudvidelse og ASP

© Copyright Helle Dejligbjerg 2001 - www.dejligbjerg.dk

 


FrontPage 2003 - lær det selv
Dette hæfte fører dig gennem de forskellige funktioner i FrontPage 2003. Det giver dig en grundlæggende indføring i webdesign. Du lærer at oprette et websted samt indsætte tekst og...
Læs mere...

Windows XP for seniorer
Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Mange har brugt computer et stykke tid uden at vide, hvordan Windows fungerer. Med dette hæfte lærer du hurtigt at udnytte systemet på din...
Læs mere...

PC og Internet for seniorer (XP)
Det er aldrig for sent at sætte sig til en computer, skrive en e-mail eller gå på internettet. Alt for mange tror, at løbet er kørt for dem, men intet kunne være mere forkert. Kurser i...
Læs mere...