Sådan virker den automatiske print påmindelse. 

Du kan nu vælge OK og siden bliver udskrevet eller Annuller og der sker ikke videre.

 

Tilbage til script